समाचार

कोरियाले सार्बजनिक गर्यो २०२३ मा लैजाने कामदार संख्या र समय तालिका,

कोरियाको न्याय मन्त्रालयले २०२३ मा E -7-4 भिषाको आवधिक छनोट, कोटा संख्या र समय तालिका जारी गरेको छ। E-9 भिषा वाहकलाई २०२३ मा E-7-4 परिवर्तनको नयाँ मापदण्डसंगै कोटा प्रणालीमा संख्या दर तोकेको छ।

आफुलाई पायक पर्ने अध्यागमन विभागको कार्यालयमा भिषा परिवर्तनको लागी आवेदन दिन सकिनेछ। २०२३ भित्र E-7-4 भिषा कुल संख्या ५००० जना लाई छनोट गर्नेछ जसमध्ये यसमा २५०० जनालाई कोटा प्रणाली अन्तर्गत २५०० जनालाई र आवधिक चयन प्रक्रिया अन्तर्गत २५०० जनालाई छनोट गर्नेछ।

नियमित चयन प्रक्रिया अन्तर्गत १ बर्षमा ४ पटक प्रत्यक त्रैमासिकमा छनोट गर्नेछ जसमा प्रत्येक कोटामा ६२५ जनालाई छनोट गर्नेछ। यसको समय तालिका यस प्रकार रहेको छ।त्यस्तै आवधिक छनोट प्रक्रिया अन्तर्गत बर्षभरिमा कुनै पनि समयमा छनोट गर्नेछ। जसमा उच्च अंकको आधारमा २०० जना, उत्कृष्ट रोजगार कम्पनिहरु र रोजगार सृजनाको लागी पुरस्कृत कम्पनीहरुबाट १५० जना, भने बाँकी सम्बन्धीत निकायको सिफारिस पत्रको आधारमा छनोट गर्नेछ।

जसमा उत्पादन तर्फ (उद्योगमा रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयको सिफारिस )(고용노동부 추천 मा ६५० जना, रुट कम्पनीहरु (뿌리산업) तर्फ ब्यापार उद्योग र उर्जा मन्त्रालयको सिफारिस (산업통상자원부추천) मा ४०० जना कृषि

तर्फ कृषि खाद्य तथा ग्रामिण मन्त्रालयको सिफारिस (농림축산식품부 추천) मा ४०० जना, माछा मार्ने तर्फ सामुन्द्रिक तथा मत्य पालन मन्त्रालयको सिफारिस पत्र (해양수산부 추천) मा ३०० जना, जहाज निर्माण तर्फ ब्यापार उद्योग र उर्जा मन्त्रालयको सिफारिस (산업통상자원부추천) ४०० जना छनोट गर्ने भएको छ।

आवधिक चयन प्रक्रिया छुट्याईएको संख्या पूर्ति नहुने बेलासम्म जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म चालिने रहन्छ।आवधिक छनोट प्रकियामा सिफारिस पत्र प्राप्त गरेकाले सिफारिस पत्र को १० अंक

जोडेर ५२ अंक भन्दा बढि हुनेले भिषा प्राप्त गर्न सक्नेछन भने उच्च अंकको लागी आम्दानीमा १० अंक प्राप्त गर्नेले ७० अंक र 미래 기여 가치 भविष्यको योगदान अन्कभार ३५ भन्दा बढि हुनेले भने ७२ न्युनतम ७२ अंक प्राप्त गर्नेले उच्च अंकमा आवेदन दिन पाउने छन्।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button